Du kan kontakt os  följande adress:

E-Post: sydvast.somaliska@outlook.com

Sydvästsomaliska Riksförbundet I Svergie (SRS)

C/0 Föreningshuset, Slottsgatan 13A

703 61, Örebro

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *