Flickor Utbildning

1839 0

Enligt UNICEF Somalia, i sin webbsidan skriver ” Utbildningstjänster i Somalia tillhandahålls av en mängd olika aktörer, däribland Community Utbildning  kommittéer, regionala förvaltningar, samhällsbaserade organisationer, utbildningsparaplyorganisationer och nätverk, icke-statliga organisationer och religiösa grupper. Rollen och räckhåll för regeringarna att övervaka leveransen av utbildning har ökat, om än långsamt. Trots stora förbättringar av den totala skolgången under de senaste åtta åren, endast 710 860 barn av uppskattningsvis 1,7 miljoner (UNDP projektion) grundskoleåldern – 42 procent av barnen – är i skolan. Av dem i skolan, 36 procent är flickor. Endast 15 procent av lärarkåren är kvinnor med de flesta är okvalificerade. Den genomsnittliga primära elev lärare är 01:33. Dessa nationella siffror döljer stora variationer på regional nivå. Dåliga studieresultat återspeglas i hög upprepning och avhopp och låga undersökning genomströmningen. Mindre än 38 procent av de inskrivna i 2001/2002 i årskurs ett framgångsrikt utvecklats till årskurs fem under 2006/2007. Endast 37 procent av flickor som övergått från grundskolan tog bilda fyra examen 2011/2012. Efterfrågan på gymnasieutbildning fortsätter att växa stadigt, men flickor utgör endast 28 procent av studenterna på den nivån”.

 Sydvästra Somalia Utbildning

Undervisningssituationen i Sydvästra Somalia är de mest drabbades av låg tillgång till utbildning, låg behöriga lärare, särskilda kvinnliga lärare.  Det uppskatta mindre än 20 % av skolåldern barn får en typ av grundskolor. Dessa gör mindre än 14 % flickor har tillgång till skolan.  Gymnasiet sofforna är nästan katastrof och många orter har inte gymnasiet skolor.  De som har råd att åka tvingades resa andra regionen Somalia, till exempel Mogadishu och de upplever en svårt ekonomiska och social situation att klara utbildningen.  Och de som inte orkar försätta utbildningen utsattes av olika problem som gör att många ungdomar fick inte bra utbildning och samhället drabbas olika samhällsproblem som arbetslös, fattigdom, missbrukare och gatubarn.

Därför började Sydvästsomaliska Riksförbundet i Sverige samla information för utbildning i Sydvästra Somalia för att utföra olika projekts som förbättras om utbildning särskild att lifta upp flickor utbildning.

 

Källa: http://www.unicef.org/somalia/education.htm

Uppdaterad: 15 maj 2015

Blackboard Education -Kerow caruurta

 

Related Post

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *