Gobey Af-Maay – Somaliska – Dikt – Afmaay – Somaliska

1807 0

Barwaaghy meelshe madii
Irky isly beryghy
Boholo biyo dereerano
Mir liky waa bariisithy
Beeday walby ooftiis my ee
Beeray fidhy miing yaalo
Bariisy dheera apuurky
Goob liky boobsiye
Bethyte ii bankytaalothay
Boghongdhowa ha mariye
Baruurygyby ho ha buugsithy
Dhatiye malky baahythy
Byboody i af guuley
Tingjhirty baaraghaasy
Bilaashahy tirqaaghy
Dhaal welbo ky buuhy
Balky dhong quwy my e
Bofdhy i kingjhi leya
Beer lang ing batiye bilis e
Wala keleeby baarabarikow
Bangbang i athably boorky
Taani wepiya baaliyo
Baahy malky gorytho
Berky kaany malky beeghythaw

-Afyaal Abdillahi Haaji-
( Aw_Soomow )

 

IMG_0877

 

Related Post

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *