De Traditionella Flickors Lek – Af-Maay (Dheel gebreed – Af-maay)

1861 0

Aaay Aay/Gormod:

Dhellung bathanaa gebroowaa dheelaayaang.

Maybaa laha aruuriyeey 11 shiid yar yar, 10 shiid god yar iee liing qothee liki shibee. Shiidka kalena wai reepee, shiidkung li reepi may la arreyee ‘Gariir’.

Onogta dheelaaso may luku fatheeyee inii gariirka kor ing gento, intii gariirka kor ki moqonyi godka haku biitho hal shiid, ilsa maddii gariirka ha naghatho galantii shiidki godka hakuku biithi ki haayto iyee ki qobothaase reed meela dhikaase, hatiina gariirkiiyaa kor ing gemaase, maduung lama shiid iyee godka haku biyaase, isla maddii gariirka ha naghatho isla galantii lamatha shiid ki haaytii iyee ki qobothaase gariirkih, lamaathii shiid meelaa dhikaase. Hattina gariirkiiyaa kor ing gemaase madduung seddi shiid iyee haku biyaase godka, sithaasaa ki wethaase illaa10kii shiid godka ki jereeng ku dhamaathaayaang. Onogtii gariirka ku dhiyo ombo shiid haku biyowaayto godka dheella wai ku roojhiyee ariirta ki higdo iyee dheelaase.

Maay kalee jertee dheel kale oo tang in dhow oo la arraaw Wareejhis:

Dheellung shan shiid iyee liki dheelee, hal gariirwu afarna bannangkaa li dhikee god may giliyaaw. Sithii tii hore haatoow onogta gariirka koraa ing gemaase, intii gariirka kor ki monqonyi madda hore hal shiid iyee ha qobothaase madda lamaadna lama shiid madda seddehaadna seddi shiid madda afraadna afarta shiid. Madda shanaad afarta shiid ii garrikii iye hal meel isli dhikaase reed ha qobothaase kor inyee ing gemaase oo tartiib e galantine geddiyaase may li fatheey inii shanta shiid ki dhiyaang galanta reedshee oo fidsing. Onogtii sithaas weeluaayto, gariirka ku dhiyo omboo shidoo ha qobothowaayto dheella way ku roojhiyee.

Qoraa; Prof. Abdullahi Shemanuur,  Veternarian/Writer  Somali Maay Language

01 Jan 2016

NB: Fadalan, lankii haayo qoraal iyo suugaan ki saabsan Afkii Maay, haniinka dira . (email: sydvast.somaliska@outlook.com):

Sydvastsomaliska Riksförbundet I Sverige

C/0, Föreningarnas Hus, Slottsgatan 13, Örebro 70361

12033013_827800567337176_8994819262609012481_n

bild: från google.

Related Post

Hooyo Waa Lama Helaan

Posted by - April 8, 2018 0
  Tix Gabay:  Hooyo Waa Lama Helaan ==================== Hooyadu waa lama helaan!  Harkii bay kacdaayoo Ma hurudo habeenkii  Har iyo…

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *