Diingleeyaa Hathalle – (Somali-Maay Barnuttryck)

2134 0

Diingleeyaa Hathalle:

Dheelluung ariinyo meghil ii bilaanba dheelaayaan waqtina miing gohong. Maayna ki saleysintaa omboo ki fidhiithee inii ariinyoo barathaang walaa ki wareegsing iyeethoo sidedbing liing tilmaamaaw (idiom).

Onog iyee may sheegheey weer onog kale iyee iski deyee inii usu fasiro omboo ma’anaayo. Waana sitha ha dareeto iyee in dhiyaase dheellih

Diinleeya                                                                                  Hathalle

Roorrey rroreey deeruwaawi                                               – Hoosanaawtaa

Rooreey deeruwaayi                                                               – Jid

Rooreey rroreey deeruwaayi                                                – weel dhilaameed

Inta dey inta dey diingleey gaabo                                          – Dheghaaghaa

Shakar                                                                                        – shinna shiid gali

Shakar                                                                                          – irbid showli ki dhiithi

Mithoowa hortiis ming may galaaw                                        – mathaghaa

Dhaalkeey yaroow soortiss qaraar                                            – dhukaay

Beerteey erengna ki jere                                                            – matha injir galli

Ha dug wala kiing sheegheey                                                      – laang qareeb

Toguung galiiba haawaay haawaay iyee kuweeraase               – haghar huubsheey

Lama gemberkoo iskili fidhiitho salangna iniiski deeraane      – gaas loo

Mithoowu mandajheey mayaa                                                        -Dheri

Mindilli yaroow afaaf yare                                                                -Sangkih

Boghol halaad iyee iing irmaang edaayna ma leh                        -Doorih

Dhifir dhul yib                                                                                     – Dhareer loo

Dhifir dhul yib                                                                                      -Dheji

Qoraa; Prof. Abdullahi Shemanuur,  Veternarian/Writer  Somali Maay Language

23 December 2015

NB: Fadalan, lankii haayo qoraal iyo suugaan ki saabsan Afkii Maay, haniinka dira . (email: sydvast.somaliska@outlook.com):

Sydvastsomaliska Riksförbundet I Sverige

C/0, Föreningarnas Hus, Slottsgatan 13, Örebro 70361

817

Related Post

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *