Shaafiin – Af- Maay – MaaySpåket – Shafin

4994 0

Shaafiingtii Aw She Abdilla isaak
Aadimoow intii jirtooi
Allahaa ku obsotheey
Athaab hal ku aimatoo
Alla in saariyeey
Nabaghaa in saariyeey
Saar ebow sumung ma leh
Saf yar noo haysideey
Lang weloow soo akriyeey
Alla waahid waahee
Wehel may in sheegnee
Waayto miing marine
Waayto miing damboto
Lan welow baroyeey
Alleew walwalba ogeey
Wal walba oghe ku dohoweey
Wa noolaa wa kamilsintaa rabiyow
Maagsheey weelka aleew
Maddii wal maagho miing taagwaayeew
Maas milki lihini maag wal niin siyoow
Maas ki fuulo mishafkii mi sheegneey rabiyow 3
Si wal li uumi surung binaang mu ubeew
Sithii liki sheeghi si dhannto ma naghatheew
Sithitaano sitha may in weeli mal areew
Sithaa noo jire lita qibla mal arrew
Suuba aduunya ii suuba akiraad ni siyeey rabiyoow 3
Diinleengheen naboowkeen
Dad doorsheey li weelyeey
Dad hatta ung naawyeey
Diintitiis furqaaneey
Diin mi noo qariinee
Dembi hor ma falnee
Dookisheey runwaheey
Doo kaleed mi yaaloo
Dul nabii li too eeh
dadoww sas ogaw hee
Irigsheey in shaafeew
Dhulkiisheey in shaafeew
Umutiis ing shaafeew
Uungko dhong in shaafeew
Athaab noo qobooyeey
Aaring wiing ni siiyeey
Wal hung noo amaansooy
Maalinkeeng rabow dhoor
Maalinshhey rabbow dhoor
Reer jinaad ku weeley
Rasulkaa in jeeyeey
Rraaha wiing ing weeleey
Waalidkeeng raboow
Waalidsheey rabboow dhoor
Reer jinaad ku weeley
Rasuulkaa in jeeyey
Raaha wiing in weeleey
Reerka nii amaansooy
Ruuha nii amaansooy
Rahang nii amaansooy

Aamineey yaa alla
Allasheey in gefew
Nabasheey in gefeew
Diin allew in gwfeew
Islaanshee eberwaa
Athaabsheey ebedwaa
Amalsheey buriyaa
Athaabsheey ruujeey kasaase
Allow ku megheng aamineey ya allah

Qore: Prof. Ibdilaahi Shek Manuur

 

 

Dhaqanka untitled

Related Post

Hooyo Waa Lama Helaan

Posted by - April 8, 2018 0
  Tix Gabay:  Hooyo Waa Lama Helaan ==================== Hooyadu waa lama helaan!  Harkii bay kacdaayoo Ma hurudo habeenkii  Har iyo…

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *