Dheel Dhaghameed Somali Maay – Traditionella Somali Maay Lek

5007 0

Koow koow lamaleey

Dheelluung hamiingnaa li dheelee ariinyoo meghel, kury ii geberba isli dheelaayaang waana fidhii liki dheelee. Tiro ahaang inta in dhohoyto afar ilaa siyeed iyee liki dhelee. Ariigyo kullishoo lamaatha lughaad fidithaayang.
Kury omboo geber iyee araayaang anii siin tiriyee reedna may luku billaaweey onoga qeeska ingki jero mithig omboo bithi.
Halli lugba may letaa weertoo oo ku mid eh walaa hoos ki qorong
1- Koow koow lamaleey
2-lama laang jhareereey
3-iithoow koboole
4-Siyeed seeni seeni
5-saghaal mugnmuugni
6-Muugniyoow hashantaa
7-Hashantaa shaari qaadi
8-Abbay qalamoow lutootaa
9-Tang m e ee
10-Tii higdooy
11-Tang la bah
Lugtii ki eeddo weerta “tang li bah” wai laabe hatina koowaa lahaku billaawee ilaa hal lug haku heraaso. Reed may la arree omboo li qaathee “Saatheey suuboow sangshee mi dhiighaa ma dhaayaa dhiig mithoow hololob’. Onogalugta ingki dambooyto wal aaame iithoo la arraaw “Ygnaamuu ygnaamuu”

By: Prof. Ibdillahi Sheek Manuur

Uppdaterad: 22 May 2015
Sydvästsomaliska Riksförbundet I Svergie (Dalladda Koonfurgalebed ee Sweden)

Dheel- Dhaqameed - 1 Geel iyo ilmo untitled

Related Post

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *