Af-Maay: Shirky luqada i dhaqanka Af-Maayky Soomaaliyeed

3360 0

Shirky luqada i dhaqanka Af-Maayky Soomaaliyeed

Borås, Sweden

Luulyo 28–29, 2018

War-Murtiyeed

Goghol dhik

Qoraalkuung maay ha bang dhikeey qothobbathii haku baheeng shirkii lamatha maalmood ee Luqada Soomaali Maayky oo li qobothy muddiithii ing dhahooyti lamatha maalmood 28-29 Luulio 2018, kaasoo liki qobothy Borås ee Dalka Sweden. Qoraalkuung oo ingka magaha darni ”warmurtiyeedkii Borås” maaybaa ha bang dhikeey talooyingkii haku baheeng shirky. Ilijeeditha warmurtiyeedkii Borås maay etaa ing li suubiyo gungdhik iyoonaay qaab liiski rahagny farta Maay (Elif-Maay),haghoowka faafiyoowka, iyo ilaaliyoowka dhaghanka Maayky iyoonaay assalky luqaddiis.

Ilijeeddootha Shirky

Mudduthii 28-29 Luulio, wathashaqeeng dha marti Harrungty Dhismeetha Nebeddy iyoonaay Dalladda Koour Galbeed ee Sweden, maaybaa watha fuliyeenaa shirkuung lammaatha maalmood so’othy ee Luqada iyo dhaghangka Soomaali-Maay oo liki qobothy beldka Borås dalka Sweden. Kulungkuung oo haku qiib galeeng ing ku bathang 150 hubnood oo ku shal kooyeeng qeeboo shal geddiising ee bulshatha maay lahaki jeethiyeey warbihinni ilmiyeeysing oo ku mid haayeeng hormariyoowka Elif-Maay, dood ki saabsing hor dedbeneyaalky iyoonaay talooyingka liingku guthubo koro kor ing qaathoowka qoroowka af Maayky. Ilijeeditha shirka ma haayne ing la abuuro lana dar dar giliyo dood ilmiyeed shaleentiis, haathoo maay kaloo haayteey qaab liki taagheeraaw:

  • Kor ing qaathoowka iyo dhooroowka Af-Maayky
  • Oghaang is dhaafsi iyo faafinta hab-qoraalka Af-Maay, iyo;
  • ing la abuuro gundhig ki saabsing horumariyoowka iyo hor in so’oshootha qaab qoraal midaysing ee farta-Maay.

Go’aamedii kaku bahi 

Lammadii maalmood oo doothooghii so’otheeng iyo fikridooghii dadkii haku qiib gali shirky maay iski raheenaa  ing dhammaang qeeboo quseeyaaso ee dadka ki dowahaaw  Af-Maaygky  ku saarinta mas’uuliyadda ing yoo ilaaliyaang dardargiliyaang dhahalka dhaqanka dadka ki dowahaaw Afky Maay. 

Haku qiib galeyaalka maay haqiijiyaayaana arimooghuung:

  1. luqadda inii ety qeeb muhiim eh oo ku mid eh jiritaangka dadka ki dowahaaw, maay kaloo etaa qaab dadky ki qeehaayaang dhaqangshoo. Sidoo kale qoraalka afka ummud ki dowahaaso maay malku maarimeeng ing etaa ing luku ilaaliyo luqadda inii dhunto ama baaba’do;
  1. Maaybaa jeraana far-qoraally shal geddising oo laha shal saari soddong ii shatii sanna ingki dambooyti. Dadka maay istimaalayeenaa far-qoraalli shal geddising oo liing baahigni in li mideeyo;
  1. in li suubiyo guddy aqoonyahanno eh si liing deero talooyin ki saabsin sidii liiski waafujhiyi lahaayi halna liingku dhiki lahaayi farta Elif-Maayky;
  1. ururree Bulshada oona ki jeraan hay’adoo walbarashooda inii galang ku jeeysidaang heer deegaang ahaang hooloo dhowroowka iyoonnaay kor ing qaadoowka Elif-Maay;
  1. In li suubiyo guddi heer maamul-goboleed eh kaasoo naghathaaw guddiga horumarinta Af-Maayky. Guddigaasoo hoolliis ety, usugoo la kaallithaaw aqoonyahannee ki shal nool daafoo addugnaathaa, in usu sii wedo ilmibaarista farta iyo nahwigha (doo dhisky) Af-Maayky, usugoo tarjumaaw (afqaadaaw) walii ilmibaaris eh horaang liingku qori Af-Maay.
  1. aqoonyahannee inii aruuriyaan, iski-duburidaan, keydyaang qoraallee Af-Maay iyo dhaqankuba;
  1. shirkadoo gaarka lling leyi iyo hay’adoo adeega bulshida inii maalgiliyaan warbaahinta (Televisinnee, Radiyaalky, iyo wargeysyaalky) haanaas oo eedd in tababarang waana liing qalabeeyo dadka dhagensithayaalka kdowahaaw Af-Maayky.

[Dhammaad]

IMG_3849 IMG_3532 IMG_3768 IMG_3471 IMG_3851 IMG_3850 IMG_3825 IMG_3826 IMG_3711 IMG_3637 IMG_3752

IMG_3848 IMG_3855

 

IMG_3863

 

Sydvästsomaliska Riksförbunet i Sverige

E-post: sydvasat.somaliska@outlook.com

Related Post

Barnaamijky Hirmaagny Qiibty 2

Posted by - July 26, 2017 0
  Barnaamijky Hirmaagny  Qeybty Lammaad ee Dhaghanky Koonfur Galbeed – Soomaaliya   Weeydiingty ingli horreeyto (I) 1- Sheegh maghaaagha qhurinta…

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *