SOMALI-MAAY SPRÅK OCH KULTURKONFERENS I BORÅS, SVERIGE

1550 0

SOMALI-MAAY SPRÅK OCH KULTURKONFERENS I BORÅS, SVERIGE 

JULI 28-29

Kommuniké

INTRODUKTION

Det här dokumenten redogör för resultatet av två-dagars Somali-Maay språk och kulturkonferens på den 28-29 juli i Borås, Sverige. Denna kommuniké (Borås kommuniké) presenterar rekommendationer som bestämdes konferensen. Borås Communique är avsett att vara byggstenarna för standardiseringen av Maay- skrift (Elif-Maay), vägledning för spridning och bevarande av Maay kulturella och språkliga arv.

KONFERENSMÅL

På den 28-29 juli avslutade Center for Peace Building Initiative (CBPI) i samarbete med Sydväst Somaliska Riksförbundet i Sverige (SRF)  två dagar språk och kulturkonferens i Somalia-Maay i Borås. Över 150 delegater från hela världen, för de två dagskonferensen utgjorde akademiska presentationer som inkluderade historisk utveckling av Elif-Maay (Maay alfabet ) , diskussioner om aktuella utmaningar och rekommendationer för nästa steg. Konferensens syfte var att skapa inte bara en stimulerande vetenskaplig diskussioner utan också skapa mekanismer som stöder;

  • Somali-Maay-språk (Af-Maay) bevarande och främjande;
  • Kunskapsutbyte och spridning och
  • Upprättande av byggstenar för utveckling / framsteg av standardiserad Elif-Maay. ( Maay skrift ).

RESULTAT

Efter de två dagarnas av diskussioner och övervägande blir överans konferensdeltagarna med  att alla aktörerna i Af-Maay-talande befolkningar spelar en roll för att bevara och främja det kulturella och språkliga arvet hos de Somali Maay-talande människorna. Deltagarna bekräftar att:

1. Språket är en viktig del av människans identitet, det är också det inneboende och yttre sättet att uttrycka människors kultur och ett skriftligt manus är en förutsättning att ett språk ska inte försvinna.

2. Det har utvecklats olika typer av Elif-Maay under de senaste tjugofem åren. Människor använder olika skrift, och detta behöver standardiseras.

Somali-Maay Språk- och kulturkonferens den 28-29 juli, 2018. Borås, Sverige

3. Vetenskaplig kommitté måste ordnas för att utveckla rekommendationer för standardiserad Elif-Maay (Af-Somali Maay skrift).

4. Det civila samhället, inklusive utbildningsinstitut, behöver bidra på lokal nivå för bevarande och förbättring av Somali Maay Språket  (Af-Maay).

5. Regeringskommitté behövs etablera för att göra framsteg av  Maay språket. I samverkan med forskarna och andra intellektuella över hela världen kommer denna kommitté att göra forskning och kunskapspridning av Af-Maay-Litteraturen

och översättningen av dokumenten som samlats in på olika språk.

6. Akademi ska ta ansvaret för samling, samordning och dokumentation av Af-maay och kulturarv

7. Privata och offentliga institutioner får investera i massmedia (TV, radio och tryckt media) som är välutbildade  och utrustade för Af-Maay-talande publiken.

(SLUT)

Somali-Maay Språk- och kulturkonferens den 28-29 juli, 2018. Borås, Sverige

 

 

 

IMG_3863IMG_3848 IMG_3855

 

IMG_3875

IMG_3768

IMG_3547IMG_3849 IMG_3850
IMG_3851
 IMG_3471 IMG_3637  IMG_3752

 

 

IMG_3532IMG_3711

 

 

 

 

 

Sydvästsomaliska Riksförbunet i Sverige

E-post:  sydvast.somaliska@outlook.com 

Related Post

Hooyo Waa Lama Helaan

Posted by - April 8, 2018 0
  Tix Gabay:  Hooyo Waa Lama Helaan ==================== Hooyadu waa lama helaan!  Harkii bay kacdaayoo Ma hurudo habeenkii  Har iyo…

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *