Flicka Utbildning

Enligt UNICEF Somalia, i sin webbsidan skriver ” Utbildningstjänster i Somalia tillhandahålls av en mängd olika aktörer, däribland Community Utbildning  kommittéer, regionala förvaltningar, samhällsbaserade organisationer, utbildningsparaplyorganisationer och nätverk, icke-statliga organisationer och religiösa grupper. Rollen och räckhåll för regeringarna att övervaka leveransen av utbildning har ökat, om än långsamt. Trots stora förbättringar av den totala skolgången under de senaste åtta åren, endast 710 860 barn av uppskattningsvis 1,7 miljoner (UNDP projektion) grundskoleåldern – 42 procent av barnen – är i skolan. Av dem i skolan, 36 procent är flickor. Endast 15 procent av lärarkåren är kvinnor med de flesta är okvalificerade. Den genomsnittliga primära elev lärare är 01:33. Dessa nationella siffror döljer stora variationer på regional nivå. Dåliga studieresultat återspeglas i hög upprepning och avhopp och låga undersökning genomströmningen. Mindre än 38 procent av de inskrivna i 2001/2002 i årskurs ett framgångsrikt utvecklats till årskurs fem under 2006/2007. Endast 37 procent av flickor som övergått från grundskolan tog bilda fyra examen 2011/2012. Efterfrågan på gymnasieutbildning fortsätter att växa stadigt, men flickor utgör endast 28 procent av studenterna på den nivån”.

 Sydvästra Somalia Utbildning

Undervisningssituationen i Sydvästra Somalia är de mest drabbades av låg tillgång till utbildning, låg behöriga lärare, särskilda kvinnliga lärare.  Det uppskatta mindre än 20 % av skolåldern barn får en typ av grundskolor. Dessa gör mindre än 14 % flickor har tillgång till skolan.  Gymnasiet sofforna är nästan katastrof och många orter har inte gymnasiet skolor.  De som har råd att åka tvingades resa andra regionen Somalia, till exempel Mogadishu och de upplever en svårt ekonomiska och social situation att klara utbildningen.  Och de som inte orkar försätta utbildningen utsattes av olika problem som gör att många ungdomar fick inte bra utbildning och samhället drabbas olika samhällsproblem som arbetslös, fattigdom, missbrukare och gatubarn.

Därför började Sydvästsomaliska Riksförbundet i Sverige samla information för utbildning i Sydvästra Somalia för att utföra olika projekts som förbättras om utbildning särskild att lifta upp flickor utbildning.

 

Källa: http://www.unicef.org/somalia/education.htm

Uppdaterad: 15 maj 2015

Blackboard Education -Kerow caruurta

 

Vårt Mål – Sydvästsomaliska Riksförbundet I Sverige (SRS)

Sydvästsomaliska Riksförbundet I Sverige (SRS) ändamål är att främja rehabilitering och återuppbyggnad av Somalias samhälles och Somalias samhälles och infrastruktursektorer, genom att samla information, söka humanitära medel till återuppbyggnads och utvecklingsprojekt i Somalia och ge råd till världsomfattande organisationer som gör insatser i Somalia.

Vår organisation arbetar igår också att kunna utveckla och främja Maay kultur och språk.  Maay Språket talas om mer and 2.8 miljoner Somalias som vistas södra del av Somalia.  Maay språket talas också en del av nordöstra Kenya och gränsen av Eithiopa.   

Vårt första fokus byggas på att arbeta med lokalorganisationerna i Somalia och skaffa ett bra samarbete de vigtia aktörer genom utbildning, hälsa, näring och medvetenhet projekts. 

Somaliska – Maay Språket (Maay Maay)

Somaliska – Maay Språket

Maay folket är en del av Somaliska samhället som har sitt eget språk och kultur. De uppskattas mellan 3,5 – 4 miljoner invånare i Somalia som talar ”Maay” pråket och det är ganska annorlunda i många sätt på de andra Somaliska språk ”Maxaatiri.

De två största språket för Somaliska folket kallas” Maay och Maxaa tiri” och det finns också numer andra dialekter som man pratar i Somalia. Dessutom vistas Maay folket nästan alla städer i södra delar av Somalia d.v.s., de finns i Låg Shabbele, Bay, Bakool, Gedo, Låg Jubba, Centre Jubba och Benadir region. Maay språket är fortfarande aktive och tals detta områden i Somalia och områden gräsen Keya och Eithiopa.

Men tvär har Maay Språket inte fått någon uppmärksamt och utveckling projekts from Somaliska kultur och utbildningsdepartement samt för många år. Det kan man säga Maay språket fick inget hänsyn från nästan alla somaliska olika regeringen sedan 1960 när Somalia fick friheten från Italienska och Stor Britain kolonier.

På andra sidan har vi inte korrekta siffror av Maay talar personer som bor i Sverige. Men vi uppskattar mer än 3,200 personer som har kommit i Sverige olika tider. I november 2013 lyckades att bilda en riks organisations som nu är medlem olika föreningar som tillhör Somaliska Maay samhället. Organisationen kalls Sydväsomalisak Riksförbudet i Sverige (SRS). En av målet för Sydvastsomaliska Riksförbundet är att främja Maay Språket/Kultur och kämpa Maay språket användas i ett bra sätt.

 

Uppdaterad: 01/01/2016

Sydvästsomaliska Riksförbundet i Sverige (SRS)

e-post. sydvast.somaliska@outlook.com

DSC00981