Shaafiin – Af- Maay – MaaySpåket – Shafin

Shaafiingtii Aw She Abdilla isaak
Aadimoow intii jirtooi
Allahaa ku obsotheey
Athaab hal ku aimatoo
Alla in saariyeey
Nabaghaa in saariyeey
Saar ebow sumung ma leh
Saf yar noo haysideey
Lang weloow soo akriyeey
Alla waahid waahee
Wehel may in sheegnee
Waayto miing marine
Waayto miing damboto
Lan welow baroyeey
Alleew walwalba ogeey
Wal walba oghe ku dohoweey
Wa noolaa wa kamilsintaa rabiyow
Maagsheey weelka aleew
Maddii wal maagho miing taagwaayeew
Maas milki lihini maag wal niin siyoow
Maas ki fuulo mishafkii mi sheegneey rabiyow 3
Si wal li uumi surung binaang mu ubeew
Sithii liki sheeghi si dhannto ma naghatheew
Sithitaano sitha may in weeli mal areew
Sithaa noo jire lita qibla mal arrew
Suuba aduunya ii suuba akiraad ni siyeey rabiyoow 3
Diinleengheen naboowkeen
Dad doorsheey li weelyeey
Dad hatta ung naawyeey
Diintitiis furqaaneey
Diin mi noo qariinee
Dembi hor ma falnee
Dookisheey runwaheey
Doo kaleed mi yaaloo
Dul nabii li too eeh
dadoww sas ogaw hee
Irigsheey in shaafeew
Dhulkiisheey in shaafeew
Umutiis ing shaafeew
Uungko dhong in shaafeew
Athaab noo qobooyeey
Aaring wiing ni siiyeey
Wal hung noo amaansooy
Maalinkeeng rabow dhoor
Maalinshhey rabbow dhoor
Reer jinaad ku weeley
Rasulkaa in jeeyeey
Rraaha wiing ing weeleey
Waalidkeeng raboow
Waalidsheey rabboow dhoor
Reer jinaad ku weeley
Rasuulkaa in jeeyey
Raaha wiing in weeleey
Reerka nii amaansooy
Ruuha nii amaansooy
Rahang nii amaansooy

Aamineey yaa alla
Allasheey in gefew
Nabasheey in gefeew
Diin allew in gwfeew
Islaanshee eberwaa
Athaabsheey ebedwaa
Amalsheey buriyaa
Athaabsheey ruujeey kasaase
Allow ku megheng aamineey ya allah

Qore: Prof. Ibdilaahi Shek Manuur

 

 

Dhaqanka untitled

Somaliska Maay Språket – Historia

Somaliska-Maay-Kutur1Somaliska – Maay Språket

Maay folket är en del av Somaliska samhället som har sitt eget språk och kultur.   De uppskattas mellan 2,5 – 3 miljoner invånare i Somalia som talar ”Maay” språket och det är ganska annorlunda i många sätt på de andra Somaliska språk ”Maxaatiri.

Enligt Somaliska Federal State Författning, de två största språket för Somaliska folket kallas” Maay och Maxaa tiri”  och det finns också numer andra dialekter som pratas i Somalia.      Dessutom vistas Maay folket nästan alla städer i södra delar av Somalia d.v.s., de finns i Låg Shabbele, Bay, Bakool, Gedo, Låg Jubba, Centre Jubba och  Benadir region.    Maay språket är fortfarande aktive och tals detta områden i Somalia och områden gräsen Kenya och Eitiopia.

Men tvär har Maay Språket inte fått någon uppmärksam och utvecklingsprojekts from Somaliska kultur och utbildningsdepartement för många år. Det kan man säga Maay språket fick inget hänsyn från nästan alla somaliska olika regeringen sedan 1960.

På andra sidan har vi inte korrekta siffror av Maay talande personer som bor i Sverige. Men vi uppskattar mellan 3.200 – 3.400 personer som har kommit i Sverige olika tider.

I november 2013 lyckades att bilda en riks organisations som nu är medlem olika föreningar som tillhör Somaliska Maay samhället.  Organisationen kalls Sydvästsomaliska Riksförbudet i Sverige (SRS).    En av målet för Sydvästsomaliska Riksförbundet är att främja Maay Språket/Kultur och kämpa Maay språket användas i ett bra sätt och rädda Maay kultur som har en stor betydelse för oss.

 

Uppdaterad: 12 Maj 2015

Sydvästsomaliska Riksförbundet I Sverige

Somaliska – Maay Språket (Maay Maay)

Somaliska – Maay Språket

Maay folket är en del av Somaliska samhället som har sitt eget språk och kultur. De uppskattas mellan 3,5 – 4 miljoner invånare i Somalia som talar ”Maay” pråket och det är ganska annorlunda i många sätt på de andra Somaliska språk ”Maxaatiri.

De två största språket för Somaliska folket kallas” Maay och Maxaa tiri” och det finns också numer andra dialekter som man pratar i Somalia. Dessutom vistas Maay folket nästan alla städer i södra delar av Somalia d.v.s., de finns i Låg Shabbele, Bay, Bakool, Gedo, Låg Jubba, Centre Jubba och Benadir region. Maay språket är fortfarande aktive och tals detta områden i Somalia och områden gräsen Keya och Eithiopa.

Men tvär har Maay Språket inte fått någon uppmärksamt och utveckling projekts from Somaliska kultur och utbildningsdepartement samt för många år. Det kan man säga Maay språket fick inget hänsyn från nästan alla somaliska olika regeringen sedan 1960 när Somalia fick friheten från Italienska och Stor Britain kolonier.

På andra sidan har vi inte korrekta siffror av Maay talar personer som bor i Sverige. Men vi uppskattar mer än 3,200 personer som har kommit i Sverige olika tider. I november 2013 lyckades att bilda en riks organisations som nu är medlem olika föreningar som tillhör Somaliska Maay samhället. Organisationen kalls Sydväsomalisak Riksförbudet i Sverige (SRS). En av målet för Sydvastsomaliska Riksförbundet är att främja Maay Språket/Kultur och kämpa Maay språket användas i ett bra sätt.

 

Uppdaterad: 01/01/2016

Sydvästsomaliska Riksförbundet i Sverige (SRS)

e-post. sydvast.somaliska@outlook.com

DSC00981