Af-Maay: Shirky luqada i dhaqanka Af-Maayky Soomaaliyeed

Shirky luqada i dhaqanka Af-Maayky Soomaaliyeed

Borås, Sweden

Luulyo 28–29, 2018

War-Murtiyeed

Goghol dhik

Qoraalkuung maay ha bang dhikeey qothobbathii haku baheeng shirkii lamatha maalmood ee Luqada Soomaali Maayky oo li qobothy muddiithii ing dhahooyti lamatha maalmood 28-29 Luulio 2018, kaasoo liki qobothy Borås ee Dalka Sweden. Qoraalkuung oo ingka magaha darni ”warmurtiyeedkii Borås” maaybaa ha bang dhikeey talooyingkii haku baheeng shirky. Ilijeeditha warmurtiyeedkii Borås maay etaa ing li suubiyo gungdhik iyoonaay qaab liiski rahagny farta Maay (Elif-Maay),haghoowka faafiyoowka, iyo ilaaliyoowka dhaghanka Maayky iyoonaay assalky luqaddiis.

Ilijeeddootha Shirky

Mudduthii 28-29 Luulio, wathashaqeeng dha marti Harrungty Dhismeetha Nebeddy iyoonaay Dalladda Koour Galbeed ee Sweden, maaybaa watha fuliyeenaa shirkuung lammaatha maalmood so’othy ee Luqada iyo dhaghangka Soomaali-Maay oo liki qobothy beldka Borås dalka Sweden. Kulungkuung oo haku qiib galeeng ing ku bathang 150 hubnood oo ku shal kooyeeng qeeboo shal geddiising ee bulshatha maay lahaki jeethiyeey warbihinni ilmiyeeysing oo ku mid haayeeng hormariyoowka Elif-Maay, dood ki saabsing hor dedbeneyaalky iyoonaay talooyingka liingku guthubo koro kor ing qaathoowka qoroowka af Maayky. Ilijeeditha shirka ma haayne ing la abuuro lana dar dar giliyo dood ilmiyeed shaleentiis, haathoo maay kaloo haayteey qaab liki taagheeraaw:

 • Kor ing qaathoowka iyo dhooroowka Af-Maayky
 • Oghaang is dhaafsi iyo faafinta hab-qoraalka Af-Maay, iyo;
 • ing la abuuro gundhig ki saabsing horumariyoowka iyo hor in so’oshootha qaab qoraal midaysing ee farta-Maay.

Go’aamedii kaku bahi 

Lammadii maalmood oo doothooghii so’otheeng iyo fikridooghii dadkii haku qiib gali shirky maay iski raheenaa  ing dhammaang qeeboo quseeyaaso ee dadka ki dowahaaw  Af-Maaygky  ku saarinta mas’uuliyadda ing yoo ilaaliyaang dardargiliyaang dhahalka dhaqanka dadka ki dowahaaw Afky Maay. 

Haku qiib galeyaalka maay haqiijiyaayaana arimooghuung:

 1. luqadda inii ety qeeb muhiim eh oo ku mid eh jiritaangka dadka ki dowahaaw, maay kaloo etaa qaab dadky ki qeehaayaang dhaqangshoo. Sidoo kale qoraalka afka ummud ki dowahaaso maay malku maarimeeng ing etaa ing luku ilaaliyo luqadda inii dhunto ama baaba’do;
 1. Maaybaa jeraana far-qoraally shal geddising oo laha shal saari soddong ii shatii sanna ingki dambooyti. Dadka maay istimaalayeenaa far-qoraalli shal geddising oo liing baahigni in li mideeyo;
 1. in li suubiyo guddy aqoonyahanno eh si liing deero talooyin ki saabsin sidii liiski waafujhiyi lahaayi halna liingku dhiki lahaayi farta Elif-Maayky;
 1. ururree Bulshada oona ki jeraan hay’adoo walbarashooda inii galang ku jeeysidaang heer deegaang ahaang hooloo dhowroowka iyoonnaay kor ing qaadoowka Elif-Maay;
 1. In li suubiyo guddi heer maamul-goboleed eh kaasoo naghathaaw guddiga horumarinta Af-Maayky. Guddigaasoo hoolliis ety, usugoo la kaallithaaw aqoonyahannee ki shal nool daafoo addugnaathaa, in usu sii wedo ilmibaarista farta iyo nahwigha (doo dhisky) Af-Maayky, usugoo tarjumaaw (afqaadaaw) walii ilmibaaris eh horaang liingku qori Af-Maay.
 1. aqoonyahannee inii aruuriyaan, iski-duburidaan, keydyaang qoraallee Af-Maay iyo dhaqankuba;
 1. shirkadoo gaarka lling leyi iyo hay’adoo adeega bulshida inii maalgiliyaan warbaahinta (Televisinnee, Radiyaalky, iyo wargeysyaalky) haanaas oo eedd in tababarang waana liing qalabeeyo dadka dhagensithayaalka kdowahaaw Af-Maayky.

[Dhammaad]

IMG_3849 IMG_3532 IMG_3768 IMG_3471 IMG_3851 IMG_3850 IMG_3825 IMG_3826 IMG_3711 IMG_3637 IMG_3752

IMG_3848 IMG_3855

 

IMG_3863

 

Sydvästsomaliska Riksförbunet i Sverige

E-post: sydvasat.somaliska@outlook.com

SOMALI-MAAY SPRÅK OCH KULTURKONFERENS I BORÅS, SVERIGE

SOMALI-MAAY SPRÅK OCH KULTURKONFERENS I BORÅS, SVERIGE 

JULI 28-29

Kommuniké

INTRODUKTION

Det här dokumenten redogör för resultatet av två-dagars Somali-Maay språk och kulturkonferens på den 28-29 juli i Borås, Sverige. Denna kommuniké (Borås kommuniké) presenterar rekommendationer som bestämdes konferensen. Borås Communique är avsett att vara byggstenarna för standardiseringen av Maay- skrift (Elif-Maay), vägledning för spridning och bevarande av Maay kulturella och språkliga arv.

KONFERENSMÅL

På den 28-29 juli avslutade Center for Peace Building Initiative (CBPI) i samarbete med Sydväst Somaliska Riksförbundet i Sverige (SRF)  två dagar språk och kulturkonferens i Somalia-Maay i Borås. Över 150 delegater från hela världen, för de två dagskonferensen utgjorde akademiska presentationer som inkluderade historisk utveckling av Elif-Maay (Maay alfabet ) , diskussioner om aktuella utmaningar och rekommendationer för nästa steg. Konferensens syfte var att skapa inte bara en stimulerande vetenskaplig diskussioner utan också skapa mekanismer som stöder;

 • Somali-Maay-språk (Af-Maay) bevarande och främjande;
 • Kunskapsutbyte och spridning och
 • Upprättande av byggstenar för utveckling / framsteg av standardiserad Elif-Maay. ( Maay skrift ).

RESULTAT

Efter de två dagarnas av diskussioner och övervägande blir överans konferensdeltagarna med  att alla aktörerna i Af-Maay-talande befolkningar spelar en roll för att bevara och främja det kulturella och språkliga arvet hos de Somali Maay-talande människorna. Deltagarna bekräftar att:

1. Språket är en viktig del av människans identitet, det är också det inneboende och yttre sättet att uttrycka människors kultur och ett skriftligt manus är en förutsättning att ett språk ska inte försvinna.

2. Det har utvecklats olika typer av Elif-Maay under de senaste tjugofem åren. Människor använder olika skrift, och detta behöver standardiseras.

Somali-Maay Språk- och kulturkonferens den 28-29 juli, 2018. Borås, Sverige

3. Vetenskaplig kommitté måste ordnas för att utveckla rekommendationer för standardiserad Elif-Maay (Af-Somali Maay skrift).

4. Det civila samhället, inklusive utbildningsinstitut, behöver bidra på lokal nivå för bevarande och förbättring av Somali Maay Språket  (Af-Maay).

5. Regeringskommitté behövs etablera för att göra framsteg av  Maay språket. I samverkan med forskarna och andra intellektuella över hela världen kommer denna kommitté att göra forskning och kunskapspridning av Af-Maay-Litteraturen

och översättningen av dokumenten som samlats in på olika språk.

6. Akademi ska ta ansvaret för samling, samordning och dokumentation av Af-maay och kulturarv

7. Privata och offentliga institutioner får investera i massmedia (TV, radio och tryckt media) som är välutbildade  och utrustade för Af-Maay-talande publiken.

(SLUT)

Somali-Maay Språk- och kulturkonferens den 28-29 juli, 2018. Borås, Sverige

 

 

 

IMG_3863IMG_3848 IMG_3855

 

IMG_3875

IMG_3768

IMG_3547IMG_3849 IMG_3850
IMG_3851
 IMG_3471 IMG_3637  IMG_3752

 

 

IMG_3532IMG_3711

 

 

 

 

 

Sydvästsomaliska Riksförbunet i Sverige

E-post:  sydvast.somaliska@outlook.com 

War Murtiyeed – Shirkii Luqadda iyo Dhaqanka Af- Maay ee Borås – Sweden

Shirka luqadda iyo dhaqanka Af-Maayga SoomaaliyeedBorås, Sweden
Luulyo 28 –29, 2018

War-Murtiyeed

Hordhac:

Qoraalkaan wuxuu soo bandhigayaa qodobadii ka soo baxay shirkii labada maalmood ee luqadda iyo dhaqanka Soomaali-Maay ee la qabtay mudadii u dhaxaysay 28-29 Luulyo 2018, kaasoo lagu qabtay magaalada Borås ee Dalka Sweden. Qoraalkan oo aan ugu magac darnay ”war- murtiyeedka Borås” waxaa uu soo bandhigayaa taloooyinkii ka soo baxay shirka. War- murtiyeedka Borås, ujeedadiisu waxay tahay in la sameeyo gundhig iyo qaab la isku raacsan yahay ee farta Maay (Elif-Maay), hagidda faafinta iyo ilaalinta dhaqanka Maay iyo asalka luqadda.

Ujeedada Shirka:

Mudadadii 28-29 Luulyo 2018, wadashaqeyn dhexmartay Xarunta Dhismaha Nabadda iyo Dalladda Koonfur Galbeed Soomaaliya ee Sweden, waxay wada fuliyeen shirkaan labada maalmoood socdey ee Luqada iyo dhaqanka Soomaali- Maay laguna qabtay magaalada Borås ee dalka Sweden. Kulankan oo ay kasoo qeyb galeen in ka badan 150 xubnood oo ka kala yimid qeybaha kala duwan ee bulshada waxaa lagu soo bandhigay warbixino cilmiyaysan oo ay ka mid ahaayeen dhinaca horumarinta Elif- Maay, dood ku saabsan caqabadaha iyo talooyinka looga gudbi karo sare u qaadidda qorista Af- Maayga. Ujeedada shirka ma ahayn kaliya in la abuuro lana dardargeliyo dood cilmiyeed keliya, balse waxay kaloo ahayd in la abuuro qaab lagu taageero;

 • sare u qaadidda iyo dhowridda luqadda Af-Maayga;
 • aqoon isweydaarsi iyo faafinta hab-qoraalka Af-Maay, iyo;
 • in la abuuro gundhig ku saabsan horumarinta iyo horusocodka qaab qoraal midaysan ee fartaElif-Maay.

  Go’aannadii Ka Soo Baxay:

  Labadii maalmood ee ay socdeen doodihii iyo fikradihii ka soo qeyb galayaasha shirka waxay isku raaceen dhammaan qeybaha ay quseyso ee dadka ku hadla Af-Maayga in ay ka saaran tahay mas’uuliyadda in ay ilaaliyaan dardargeliyaanna dhaxalka dhaqanka iyo dadka ku hadla Af Maay.Ka soo qeybgalayaasha waxay xaqiijinayaan arimahaan:

 1. luqaddu in ay tahay qayb muhiim ah oo ka mid ah jiritaanka dadka ku hadla, waxay kaloo tahay qaab ay dadku ku qeexaan dhanqankooda. Sidoo kale qoraalka afka ay ummadi ku hadasho waxa ay lagama maarmaam u tahay in laga ilaaliyo luqadda inay lunto ama baaba’do;
 2. waxaa jira dhowr far-qoraal kala duwan oo la sameeyeye shan iyo laabatankii sano ee ugu dambeeysay. Dadka waxay isticmaalayeen far-qoraallo kala duwan, taas oo loo bahanyahay in lamideeyo;
 1. in la sameeyo gudi aqoonyahanno ah si loo sameeyo talooyin ku saabsan sidii la isku waafajin lahaa farta Elif-Maayga;
 2. ururada Bulshada oo ay ku jiraan hay’adaha waxbarashada waa in ay gacan ka geystaan heer deegaan ahaan howlaha dhowridda iyo kor uqaadidda Elif-Maay;
 3. In la sameeyo guddi heer maamulgoboleed ah kaasoo noqonaya gudiga horumarinta af- Maayga. Guddigaasoo howshiisu tahay, iyadoo la kaashanayo aqoonyahannada ku nool dunida daafaheeda, in uu sii wado cilmibaarista farta iyo naxwaha af Soomaaliga Maay, iyagoo tarjumaya wixii cilmibaaris ah ee horay looga qoray Maay.
 4. aqoonyahanada in ay ururiyaan, isku-duburidaan, keydinta qoraalada Af-Maay iyo dhaqankaba;
 5. shirkadaha gaarka iyo hay’ adaha adeega bulshada in ay maalgeliyaan warbaahinta (Televisionada, Radiyaha, iyo wargeysyada) kuwaas oo aad u tababaran loona qalabeeyo dadka dhageystayaasha ee ku hadla luqadda Af-Maay.

Dhammaad

IMG_3875

IMG_3855

IMG_3848 IMG_3471IMG_3849 IMG_3850 IMG_3851

IMG_3863

Sydvastsomaliska Riksförbudet i Sverige 

Email: sydvast.somaliska@outlook.com 

Communique – Somali Maay Language and Cultural Conference Borås – Sweden

IMG_3863 1212

==================================================

SOMALI-MAAY LANGUAGE AND CULTURAL CONFERENCE BORÅS, SWEDEN

JULY 28-29 COMMUNIQUE

INTRODUCTION

This document presents the outcomes of a two-day Somali-Maay Language and Cultural Conference held on July 28-19 in Borås, Sweden. This communique (Borås Communique) presents recommendations that came out of the conference. Borås Communique is intended to be the building blocks for the standardization of the Maay script (Elif-Maay), guide for the dissemination, and preservation of the Maay cultural and language heritages.

CONFERENCE PURPOSE

On July 28-29, Center for Peace Building Initiative (CBPI) in collaboration with Southwest Somali Association in Sweden (SSAS) have concluded a two-day Somali-Maay language and cultural conference (Conference) in Borås, Sweden. With over 150 delegates from all over the world, the two-day conference composed scholarly presentations that included historical development of Elif-Maay, discussions on the current challenges and recommendations for next steps. The purpose of the Conference was to create not only a stimulating scholarly discussion but also establish mechanisms that support;

 • –  Somali-Maay language (Af-Maay) preservation and promotion;
 • –  knowledge exchange and dissemination; and
 • –  establishing building-blocks for the development/advancement of standardized Elif-Maay.OUTCOMESFollowing two-days of discussions and deliberations, the Conference attendees agreed that all stakeholders of the Af-Maay speaking populations have a role to play in order to preserve and promote the cultural and language heritage of the Af-Maay speaking people. Participants affirm that:
  1. language is a significant part of people’s identity, it is also the intrinsic and extrinsic means to express people’s culture and a written script is a pre-requisite if a language is to be preserved from extinction;
  2. there are varieties of Elif-Maay developed over the past twenty-five years. People use different scripts, and this is in need for standardization;
  3. scholarly committee be established to develop recommendations for standardized Elif- Maay;
  4. the Civil Society including education institutions contribute at local level Af-Maaypreservation and promotion activities;
  5. state government committee be established for the advancement of Af-Maay. In collaboration with scholars and other intellectuals all over the world, this committee will undertake research and knowledge dissemination of Af-Maay literature and the translation of those that have been collected in different languages.
  6. academia leads the collection, coordination and documentation of Af-Maay and cultural heritages;
  7. private and public institutions invest in mass media (TV, Radio and print media) that are well-trained and equipped for the Af-Maay speaking audiences.[END]

 

Sydvästsomaliska Riksförbudendet I Sverige

Email: sydvast.somaliska@outlook.com

Konceptpapper / Projektplan för Somaliska Maay kultur och Språkkonferens i Borås – Sverige

Konceptpapper / Projektplan för Somaliska Maay kultur  och Språkkonferens i Borås Sverige

28-29 July 2018

Konferens /Projekt Name: Att rädda Somali -Maay språket 
Kontakt person: Abdulkadir Abukar Sheikh , Ordförande – Sydvästsomaliska Riksförbundet (SRF) – E-post : sydvast.somaliska@outlook.com
Organisationer/partners to support project:   Sydvästsomaliska Riksförbudet I Sverige (SRS),  Center för Peace Building Institution (CPBI) och  Somaliska Förening i Borås.
Projekt ansvarig a i Borås: Abdulkadir Mohamed Ahmed, Borås – Tel 0764383340
CPBI Personer: Aden Batar  – CPBI Email: adenbatar@hotmail.com /Sharif Haji- Email: smhaji@ualberta.ca
E-mail: sydvast.somaliska@outlook.com

1.0 Backgrund:

Somaliska- Maaytalande folket är en del av Somalisk etniska grupp som har ett särskilt språk och kultur. Maaytalande folket uppskattas mellan 3.5 – 3.8 miljoner invånare i Somalia. Det finns också tusentals maaytalande som vistas gränsen mellan Somalia och Kenya och de talar Maay språket. De två största språken som talas i Somalia kallas” Maay och Mahaatiri” samt det finns också numera andra dialekter som man pratar i Somalia, särskild södra Somalia (Af- Barawe, Af-Gare, Af- jidda, Af- Dabbare som har något relation med Af-Maay språket).  Maay språket är ganska annorlunda än de andra Somaliska språket ”Maxaatiri” på många sätt men de är samma släkt eller familj, enligt  några av språkforskarna.

Dessutom hävdar några av språkforskarna  att Somaliska Maay språket inte anses som dialekt men det kan stå ut som ett språk eftersom språkforskarna tycker att det finns många ord eller begrepp som är ganska skiljer sig mellan de två största Somaliska språken Maay och Mahaatiri.

Därtill sprider de  sig mesta Somaliska-maaytalande folket nästan alla städer i södra delar av Somalia d.v.s, de finns Lower Shabelle, Bay, Bakool, Gedo, Lower Jubba, Central Jubba , Gedo och Benadir region. Maay språket är fortfarande aktivt och tals dessa områden i Somalia.  Men tyvärr har Maay språket/dialekt inte har fått något av stor uppmärksamhet eller lämpliga  utvecklingsprojekt from de olika Somaliska regeringen sedan i 1960  som var den första Somaliska regeringen tog över makten efter Italienska och Brittiska kolonier.

2.0 Problemformulering

Det viktigaste punkt som vi vill peka ut är är trotts att Somali Federal regerings författning finns ett citat som säger ” De två språken som tals i Somalia är Maay och Mahaatiri” men även regeringens enda TV (National TV) och Radio Muqdishu  som också kontroller Somaliska  regering begränsat  mycket  att skicka nyheter eller program som gäller Af-Somali Maay språket/dialekt på detta två kanaler.  Istället det har ersättas andra  främmande språket som många som sitt modersmål är Af- maay  kan de inta förstår. Detta anses en type av diskriminering eller särbehandling  som  utsättas Maaytalande folket eller missbruk av makt som begicks några av Somaliska Federal regeringens information – och kulturdepartementen som ansvar regerings TV:s och radios. 

Men det finns några aktiva individer from maaytalande som har skaffat privata radios eller webtidningar som de utsänder olika nyheter och program för Maay Språket. Dessutom är många maaytalande  oroliga för att språket kan  bli språkdöd om det inte används i ett bra sätt verkan inte finns något utvecklingsprojekts från den federala och regional administrationer i hemlandet. Vi meddelar här att vi vill välkomna alla institutioner eller individer som är intresserar att utveckla och forska Somaliska  Maay språket. Vi är troligen redo på att ge detta organisationer de lämpliga informationer och support som vi kan jobba tillsamman för att rädda Somaliska Maay språket .  Vi ansar också att det är ett betydelse språk för många Maay talande Somalis för vardagens liv och barns framtid.

3.0  Strategy Att rädda Maay Språket 

I November 2013, lyckades några av Somaliska-maaytalande folket som vistas i Sverige att samlas och bygga up en paraply organisation i Sverige som är medlemmar olik föreningar som tillhör Somaliska maaytalande personer. Organisationen kalls Sydväsomaliska Riksförbudet i Sverige (SRS) .

En av det viktigaste syftet som Sydvästsomaliska Riksförbundet skaffades är att ut veckla Somaliska Maay språket samt öka medvetenheten om Maay kultur i Sverige. Målet är att  skaffa samarbete host de andra civila kultur och språk  organisationer i Somalia och utanför i Sverige.

 Sydvästra Somaliska Organisationen har samverkat  hos Center för Peace Building  and Initiative (CPBI) and några andra civila organisationer i Sydvästar Somalia för att  försöka lyfta upp Maay språket och  kultur.  Vi arbetar att hjälpa till att hitta en strategi att rädda Somaliska Maay Språket. Följande punkterna är i fokus:

 • Att stödja olika medier till exempel; lokala  radios,  webbsidor och Tv’s som håller på sändning Maay språket. 
 • Att skaffa samarbetspartner host olika civila  organisationer och myndigheter som syftet att främja Maay Språket.
 • Att karta lägga organisationer, lokaler och individen som sitt syfte är tt rädda Somaliska Maay språket/kultur.
 • Att organiserar olika konferens och möte för att språk och – kultur experterna komma överens one skrift för maay prålet.

3.1 List av språk- och andra akademiker  som planeras att delta Somali Maay Konferens i Borås:

•Dr. Lee Cassanelli, Profesor of African history, University of Pennsylvania, USA

•Dr. Mohamed Mukhtar, Professor of African & Middle Eastern History, Savannah State University, Georgia, USA

•Dr. Abdi Kusow, Professor of Sociology, Iowa State University, USA

•Dr. Muhammad Hassan, professor of African history, Georgia State University, USA

 Dessutom håller vi på att inbjuda  konferensen några av svenska

språkforskare från Göteborg universitet, Borås Högskola och 

Uppsala universitet och andra institutioner som är intresserar

detta språk.

4.0 Projekt  Syftet:  

4.1 Att organisera konferens genom olika språkexperts samt civila organisationer som arbetar att främja språket och kultur  för att hitta en strategi att rädda Somaliska Maay språket för att det  inte blir döda. 

4.2 Att väcka uppmärksamhet för Somali Maay språket till politiker, språkinstitutioner och myndigheter att ges stödd för Somaliska Maay språket inte bli döda. 

4.3 Att hitta strategi att skiva one skrit för  Maay Språket genom 2-3 år.

4.4 Att utföra utställning av Somali- Maay folkkultur som ingår handkraft, kläder, poesi, sång och  folkdans.

5.0 Aktiviteten

Datum
5.1 Öppning av Konferens och välkomna av deltagarna. Presentation for Somaliska Maay Kultur -Föreställning av Maay kultur – Kläder, handkraft- sång – folkdans.  SRS/CPBI, Borås Kommun politiker.
5.2 Att hålla konferens om Af-maay språket och kultur samt att hitta en skriftplan för Maay Språket.  SRS/CPBI
5.3 Att meddela konferens manifestation och konferensavslutning (Borås kommun politiker, gästs  samt partners, ) SRS/CPBI

5.1

Utkast agenda:

Dag 1: (28/07-2018)  kl. 08.30 -16:00 : Föreläsning av Somaliska språket/dialekt, Africa historia och fokus om Somaliska maay  skrift  från olika professors  av de följande föreläsare:  

 • Dr. Mohamed Mukhtar, Professor of African & M/Eastern History, Savannah State University, Georgia,USA
 • Dr. Lee Cassanelli, Professor of African history, University of Pennsylvania, USA
 • Dr. Abdi Kusow, Professor of Sociology, Iowa State University, USA
 • Michael Neterer, Director Arrive Ministries , Somali Adult Literacy Training (SALT)
 • Dr. Muhammad Hassan, professor of African history, Georgia State University, USA

Dag 2: (29/07-2018) kl. 08:30-16:00 : Somaliska Maay kulturutställning, poesi, konstvisning, underhållning och avslutning av konferensen.  

6. Project Reporting

Alla aktiviteten,  innan och efter utförandet av projektet ska dokumenteras och kollas 

enlighet projektplaneringen. Slutrapport av project  skrivas  enlighet project mål som

ska bedömas om malet uppnåtts eller inte. De framgångsfaktorer, hinders samt relevanta

berättelse ska dokumenteras som kommer att skickas till alla gällande parterna.

Dessutom ska alla finansiella dokumenten eller hur pengarna ska används, kommer att

dokumenteras och delar till hos de berörda partnern för detta Af-Somali Maay Konferens . 

SRS CPBI